Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Estlandssvenskarnas Kulturbärare

Konstnären Erik Schmidt, 88 år gammal, har avlidit på Mallorca. Från boken "Lotsar, spetskläder och sjöminor-många sidor av Nargö": "På Nargö växte det förutom företrädare för praktiska yrken också upp konstmänniskor, exempelvis målaren Erik Scmidt och skådespelaren Lennart Jürgenson. Erik Schmidt har inte bara sysslat med måleri utan också gett ut ett flertal böcker och aktivt forskat i Nargös historia. Under den tyska ockupationen under II Världskriget fick Erik tillfälligt ännu vara skollärare på Nargö. Erik härstammade från en begåvad släkt, för hans farbror var den berömde optikern Bernhard Schmidt."