Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Ansökning om bidrag från Kulturförvaltningen

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning ger ekonomiskt stöd till föreningar, organisationer men även till privatpersoner för enskilda projekt inom ramen för den estlandssvenska kulturen.

Stödet utdelas i form av bas- och projektbidrag. Se närmare Ansökningskriterier.

Bidrag kan ansökas både elektroniskt och på pappret.

Sista ansökningsdag är den 25 september löpande år med beslut som vanligtvis senast den 1 maj.