Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Valimistulemused

Prindi E-post

Kultuurinõukogu V kooseisu valimised toimusid 18-20.oktoobril ning postihääletuse teel.

Valijate koguarv oli 471 ja neist hääletas 293 inimest, mis teeb valimisprotsendiks 62,2 %. 

26 kandidaadi seast osutusid uude kultuurinõukokku valituteks järgmised 21 kandidaati:

Kandidaadi nr                              Ees ja perekonnanimi                                                                        
1  Ants Aaman
        2 Sten Berg
        3 Jonne Berggren
        5 Juta Holst
        6 Ülo Kalm
        7 Kalev Kukk
        8 Marko Kuusik
        9 Mart Laidmets
      10 Ingegerd Margareta Lindström
      11 Berit Nuka
      12 Peeter Paemurru
      13 Lars Johan Rönnberg
      14 Elna Siimberg
      16 Valdek Slet
      17 Jana Stahl
      19 Leif Roger Strömfelt
      20 Erik Jakob Söderberg
      22 Kai Tennisberg
      24 Lars Christer Johan Vidgren
      25 Benny Vesterby
      26 Lena Elisabeth Weesar