Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Strateegiakoosolek 9.oktoobril Eesti Majas

Prindi E-post

  Gruppfoto Strategimötet

9. oktoobril toimus Stockholmi Eesti Majas koos eestirootslaste kogukonnaga Rootsis viimane strateegiakoosolek Ragnar Siili eestvedamisel. Nüüd on kohtumised toimunud kõikide kogukondadega sh Rootsi kogukonnaga, mis koroonaviirusest sõltuvalt jäi planeeritud kohtumiste plaanis viimaseks. Täname Eestirootslaste kultuuriühingut SOV Rootsis. 

14.novembril arutab kultuurinõukogu strateegia tegevuskava aastateks 2021-2025 ning kinnitab selle prioriteedid. Järgmise aasta tööplaani (strateegia tegevuskavast lähtuvalt) kinnitab kultuurinõukogu koos eelarvega kultuurinõukogu aastakoosolekul kevad 2022.