Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Kultuurinõukogu laiendatud koosolek

Prindi E-post

20211114 134249

14.novembril toimus Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu koosolek, kus osales 13 kultuurinõukogu liiget. Enamus osalejatest arutles kultuurinõukogu järgmise aasta valimiste ja rannarootsi kultuuriruumi teemadel Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku Olavisaalis ja osad veebis. Laiendatud koosolekul osales ka 3 külalist ja tõlk. Arutelu tulemusena tekkis mitu koostöömõtet SOV Rootsi ja kultuuriomavalitsuse vahel ning kultuuriomavalitsuse ja erinevate ajalooliste rannarootsi asualade kogukonnaesindajate vahel. Koosolekul kinnitati kultuurinõukogu poolt rannarootsi kuluuriruumi strateegia 2021-2025 ning arutleti selle juurde kuuluva strateegia tegevuskava üle, mis on pidevalt täienev tervikpilt kõikidel rannarootsi asualadel toimuvatest projektidest ja algatustest, mis osa on teostamisel, lõpetatud või püüdlus eesmärgi poole, mida kogukonnad sooviksid. Kultuuriomavalitsus vajab ühiseid arutelusid, et leida parimaid lahendusi Rootsi rahvusvähemuse ja rannarootsi kultuuriruumi jaoks ja selliselt, et rannarootsi kultuuripärand selle elusal kujul võiks kestma jääda.