Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Aruandlus

Aruanne koos sisulise kokkuvõtte ja finantsaruandega tuleb esitada Kultuuriomavalitsusele hiljemalt kuus kuud pärast projekti lõppu. Juhul, kui sama taotleja taotleb toetust uue projekti jaoks, peab eelmine projekt olema enne uue taotluse rahuldamist lõpetatud ja aruanne esitatud. Vajadusel tuleb esitada ka kviitungid ja arved. Kasutamata jäänud vahendid tuleb Kultuuriomavalitsusele tagastada aruandeaasta lõpuks. Mittesihipäraselt kasutatud vahendid võib Kultuuriomavalitsus tagasi nõuda.

Projekti tulemuste avaldamisel ja levitamisel tuleb kasutada Kultuuriomavalituse logo koos kontaktandmetega.

Aruande blankett allalaadimiseks:

.doc

.pdf