Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Milleks kultuuriautonoomia - mis kasu ja rõõm meil kultuuriautonoomiast on?

Eesti ajaloolise vähemusrahvusena on meil võimalus taastada oma seisund ja tugevdada seda.

Rootsi kultuuriautonoomia kandjana on meil õigus säilitada ja alal hoida rootsi keelt, meie keelemurdeid ja pärimuskultuuri – kultuurilisi eripärasid, mida iga rannarootslaste ala pakub.

Kultuuriautonoomia kandjana on meil õigus asutada koole ja kultuuriasutusi nagu muuseumid, kodukanditalud, korraldada oma kultuurivaldkonnas oma vähemusele suunatud tegevust.

Kultuuriautonoomia kandjana on meil suuremad võimalused eesmärgipäraselt tegutseda, koostades eestirootsi kultuuri säilitamiseks, alalhoidmiseks ja pikemas plaanis arendamiseks arengukava ja kultuuriprogrammi.