Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Rahvusnimekiri

Kultuuriomavalitsuse liikmeks kandideerimine või Kultuuriomavalitsuse valimistel osalemine eeldab kuulumist rootsi rahvusvähemuse nimekirja. Nimekirja kandmine toimub isikliku avalduse alusel. Rahvusnimekiri hõlmab üldjoontes kolme kategooriat:

- Eesti kodanikud, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes identifitseerivad end eestirootslastena, soovivad säilitada oma keelt ja kultuuri või isikud, kes soovivad toetada rootsi vähemusrahvuse püüdlusi oma keele, kultuuri ja rahvusliku eneseteadvuse säilitamisel.

- Isikud, kes on sündinud Eestis, kellel on eestirootsi taust, kuid kes elavad välismaal ja kes soovivad toetada rootsi keele ja kultuuri säilitamist ja arendamist Eestis. 

- Isikud, kellel on eestirootsi taust, kuid kes on sündinud välismaal ja kes soovivad toetada rootsi keele ja kultuuri säilitamist ja arendamist Eestis. Need isikud peavad taotlema Eesti kodakondsust.

Miks on rahvusnimekirja registreerimine vajalik?

Eestirootslaste Kultuuriomavalitusse kandideerida ja selle valimistel osaleda saavad ainult rahvusnimekirja kantud isikud. Rootsi rahvusvähemuse huve keele ja kultuuri säilitamisel saab kaitsta ainult Kultuuriomavalitsus. Mida enam isikuid rahvusnimekirja kuulub, seda suurem mõju on Kultuuriomavalitsusel. Seetõttu on oluline, et rahvusnimekirja registreeruks võimalikult palju rootsi keele ja kultuuri arengust huvitatuid. Samal põhjusel peaks Eesti valitsuse poolt antud võimalust kasutama ära ka väljaspool Eestit elavad eestirootslased.