Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Strateegiad

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus lähtub oma tegevuses pikema aja jooksul erinevatest seadustest, määrustest, lepingutest, programmidest ja arengukavadest. Tegevust ette planeerides üheks aastaks koostab juhatus ühe aasta tegevuskava ettepaneku, mille kinnitab Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus oma aastakoosolekul.

Varade haldamiseks on loodud Kultuuriomavalitsuse juurde Eestirootsi Kultuuri Sihtasutus. Sihtasutuse juhatus valmistab ette sihtasutuse eelarve projekti, mille kinnitab sihtasutuse nõukogu. Sihtasutuse eelarve esitatakse kinnitamiseks ja eelmise aasta eelarve täitmisest informeeritakse Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu. Sihtasutuse majandusaasta aruannet kontrollib, kultuurinõukogu poolt valitud, revisjonikomisjon enne sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks esitamist. Sihtasutuse nõukogu valib ja saab vajadusel tagasi kutsuda Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu. Eestirootsi Kultuuri Sihtasutuse juhatuse valib ja saab vajadusel tagasi kutsuda sihtasutuse nõukogu.

Eestirootsi kultuurinõukogu strateegia 2013_2017 (.pdf)

Eestirootslaste kultuuriomavalitsuse strateegia 2018-2020_tabel