Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Val 2010

Valet till Kulturrådet genomfördes i Tallinn, Hapsal och Stockholm den 19 – 21 november 2010. Möjlighet att poströsta fanns också för de röstberättigade.

Antalet ledamöter i Kulturrådet är 21 personer och det slutgiltiga valresultatet fastställdes den 24 november av Huvudkommittén för val av Kulturrådet för den svenska minoriteten.

Av totalt 25 kandiderande i valet har följande kandidater valts till Kulturrådet för den svenska minoriteten:

Kandidat nr           Namn      Antal röster
6 Ülo Kalm 42
9 Uile Kärk-Remes 25
8 Kalev Kukk 22
16 Elna Siimberg 21
20 Bo Stenholm 17
2 Birgit Eldh 12
4 Margareta Hammerman          12
19 Jana Stahl 12
18 Valdek Slet 11
15 Sven Salin 9
1 Jonne Berggren 8
5 Sofia Joons 8
3 Maria Gilbert 7
10 Mart Laidmets 7
14 Lars Rönnberg 7
22 Raul Targamaa 7
7 Neeme Kari 6
13 Gun Pella 6
23 Kai Tennisberg 5
25 Christer Widgren 5
21 Eve Streng 3

Totalt röstade 258 personer i valet vilket resulterade i ett valdeltagande på 57%. Det innebär att litet drygt 450 personer är registrerade som röstberättigade i den estlandssvenska minoritetslängden.

 

 

Ledamöter i det nyvalda Kulturrådet, stående från vänster: Jonne Berggren, Kai Tennisberg, Kalev Kukk, Uile Kärk-Remes, Christer Widgren, Jana Stahl, Birgit Eldh, Eve Streng, Valdek Slet, Raul Targama, Bo Stenholm, Ülo Kalm. Sittande: Margareta Hammerman, Maria Gilbert, Sven Salin.
Sofia Joons, Neeme Kari, Gun Pella, Elna Siimberg, Mart Laidmets och Lars Rönnberg saknas på bilden.