Ansökningstider är nya

Skriv ut

Ansökningstider är nya!

Ansökan sker en gång per år och ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 25 september. Styrelsens beslut meddelas och bidraget betalas ut nästa år och senast den 1 maj som tidigare.