Rannarootslased tähistasid kuninga sünnipäeva

Skriv ut

30.aprillil toimus Rannarootsi Muuseumis traditsiooniline Volbripäeva üritus, kus seekord lauldi kuningast sünnipäevalapsele ja saadeti Tema majesteet kunigas Carl Gustaf XVI-le õnnitlustelegramm. Koos õnnitlustelegrammiga läks teele Eestirootslaste Kultuurikandja tiitel ja sellega kaasnev Hans Pöhli nimeline medal. Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu kiitis otsuse heaks kevadkoosolekul. Kuningafond on toetanud suuremaid ja väiksemaid eestirootslaste projekte. Siinkohal avaldame õnnitlustelegrammi teksti originaalis.

Till Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf

Med anledning av Eders Majestäts bemärkelsedag önskar estlandssvenskarna, som är samlade till traditionellt valborgsmässofirande vid Aibolands museum i Hapsal, framföra sina varmaste lyckönskningar. Vi minns med tacksamhet Eders Majestäts besök här i landet och hoppas att det inom en inte allt för avlägsen framtid åter skall bli möjligt att få hälsa Eders Majestät välkommen på vår sida av Östersjön.