Dags att nominera kandidater till det nya kulturrådet

Skriv ut

Fram till den 25 september kan hembygdsföreningar i Sverige och kulturföreningar i Estland nominera kandidater till det nya kulturrådet som snart ska väljas. Den 25 september kl 15-18  kan kandidaternas samtyckesintyg och föreningarnas valkretslistor lämnas in till valnämnden för val till kulturrådet för den svenska minoriteten. Anmälningar som tillsammans med bilagor lämnats in på Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings kansli på Rüütli 9 före nämnda datum lämnas över till valnämnden när den nämnda tiden löper ut. Om det är något fel i en anmälning så ges ytterligare 3 dagar för rättning.

Valet till kulturrådet i Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning regleras av Förordningen om val till nationella minoriteters kulturråd  (“Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskiri”) och andra motsvarande förordningar. Den 5/9 2016 fastställde valnämnden antalet mandat i det nya kulturrådet till 21.