Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Kandidater

Skriv ut E-post

Valnämnden för val till kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland

Tallinn                                             BESLUT                                                             2016-09-25  nr 6

Registrering av kandidaterI enlighet med paragraf 14 i förordningen om val till nationella minoriteters kulturråd  (“Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskiri”) registrerar valnämnden följande kandidater, som nominerats för registrering av Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings Stiftelse (Eestirootlaste Kultuuriomavalitsuse SA), i den ordning de anmälts för registrering och tilldelar dem följande registreringsnummer:

   registreringsnummer        kandidatens för- och efternamn    

1.      Ants Aaman

2.      Sten Berg

3.      Andres Juhan Bernadt

4.      Juta Holst

5.      Ülo Kalm

6.      Neeme Kari

7.      Kalev Kukk

8.      Mart Laidmets

9.      Ingegerd Margareta Lindström

10.    Peeter Paemurru

11.    Lars Johan Rõnnberg

12.    Elna Siimberg

13.    Valdek Slet

14.    Jana Stahl

15.    Bo Göte Stenholm

16.    Leif  Roger Strömfelt

17.    Erik Jakob Söderberg

18.    Kai Tennisberg

19.    Toivo Tomingas

20.    Benny Vesterby

21.    Lars Christer Johan Vidgren

22.    Lena Elisabeth Weesar


Epp Mitt

Valnämndens ordförande