SLS digitaliserade arkivets estlandssvenska samlingar

Skriv ut

Under de tre senaste åren har SLS arkiv digitaliserat arkivets estlandssvenska samlingar och nu är alla samlingarna digitaliserade och största delen av dem är tillgängliga på nättjänsten Finna. I samlingarna kan man hitta uppteckningar om bland annat estlandssvenska dialekter, byggnadskick, textilier, jordbruksarbete och årets högtider. Materialet innefattar över 800 fotografier och teckningar. Läs mer http://www.sls.fi/sv/blogg/pa-expedition-i-estlands-svenskbygder

Och t.ex https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Hj%C3%B6rdis+Dahl&type=AllFields&limit=20&sort=&filter%5B%5D=~format%3A0%2FImage%2F