Bas- och projektbidrag 2018

Skriv ut

På grund av Estlandssvenskarnas Kulturförvaltningens beslut delade ut bas- och projektbidrag totalt 15 000 eur i år som är två tredjedelar av kulturautonomis basbidrag från Kulturministeriet.

Bas- och projektbidrag 2018