Estlandssvenskarnas fjärde sång- och dansfest på väg

Skriv ut

Estlandssvenskarnas fjärde sångfest och tredje dansfest som efter det påtvingade uppehållet undetr sovjettiden äger rum vart tredje år i Hapsal. Denna gången skall evenemanget äga rum i Hapsals kursal. Det är en verklig traditionens makt att det varje gång samlas 300 - 500 sångare och dansare. Det är som vanligt deltagare från Estland, Finland och Sverige, man får lyssna till sånger på både estniska och svenska, och man dansar danser från svenskbygden. Detta år är vi sammanlagt 13 sångkörer och 10 dansgrupper som kommer att uppträda. 

Programmet för sång- och dansfesten är en blanding av tradition och förnyelse, där vi både vill bevara arvet och leva med i vår egen tid. Förhoppningen är att det skall bli en verklig familjefest för alla åldrar, som får stärka den inbördes gemenskapen och identiteten för den svenska befolkningen i Estland. Samtidigt som det också är vår vilja att visa upp oss för det estniska samhället och bidra till en ökad kunskap bland allmänheten om den estlandssvenska historien och att det även idag finns en liten men livaktig estlandssvensk kultur mitt i dagens estniska samhälle.