Svenskarna kring Rågervik

Skriv ut

20201221 151439

Från tryckeriet är kommit boken "Rootslased Pakri lahe ümbruses. Svenskarna kring Rågervik"  (författare Juta Holst) som är möjligt att köpa från SOV i Sverige, S:T Mikaels kyrkan i Tallinn eller från Aibolands Museum i Hapsal. 

Denna bok presenterar estlandssvenskarnas historia på Rågöarna och längs Rågervikens strand i småbyarna i Vippal och Korkis från 1800-talet till 2000-tal genom att publicera material som insamlats från ännu levande byinvånare och från arkiv och museer. Boken har en etnologisk och kulturhistorisk inriktning. Dess huvuddelar är kort beskrivning av byarnas historia med översikt av gårdar och släkter, beskrivning av levnadsmiljöer, dagligt arbete, hemslöjd och folkdräkter.