Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Strategimötet den 9 oktober i Estniska Huset

Skriv ut E-post

Gruppfoto Strategimötet

Den 9 oktober var det sista strategimötet i Estniska Huset med estlandssvenskarna i Sverige. Mötet ledde Ragnar Siil från Creativity Lab. Nu är vi träffat med alla grupper på historiska svenskbygderna. Vi vill tacka Estlandssvenskarnas kulturföreningen SOV i Sverige!

Den 14 november ska kulturrådet diskutera om strategis verksamhetsplan och ska godkänna nästa års prioriteter. Nästa års verksamhetsplan med budget för 2022 ska kulturrådet godkänna på årsmötet våren 2022.