Eestirootslaste suguvõsa andmebaasi avaüritus 04.11.21

Skriv ut


Eestirootslaste suguvõsa andmebaasi avaüritus toimub 4.detsembril kl 14-16 Eesti Majas või digitaalselt Zoomis. Teatise osalemissooviga saad saata SOV kodulehelt www.estlandssvenskarna.org Andmebaasi kasutamine saab võimalikuks ka eesti keeles ning sellele lisatakse ajapikku juurde veel rannarootsi kultuuriruumi asualasid. Rohkem infot leiad SOV kodulehelt.

Lansering av Våra Anor -
den estlandssvenska släktdatabasen


Efter nästan ett år av intensivt arbete är det dags för lansering 

Välkommen den 4 december 2021 kl 14-16 till Estniska Huset i Stockholm eller digitalt på Zoom. Anmälan till lanseringen görs på SOV:s hemsida www.estlandssvenskarna.org. 

Våra Anor innehåller information rörande mer än 50 000 personer från 1700-talet fram till 1950, mer än 5 500 personbilder, registerkort med fotografi, privata bilder och foton från Estniska Riksarkivets passregister 1930–1939. Andra media är fotografier av gravstenar, minnesmärken, gårdar, bomärken, gravkartor, artiklar och berättelser.

Det genealogiska datat baseras i huvudsak på källdata från det estniska och det svenska riksarkivet, men där detta har saknats, kompletterats från andra källor, till exempel personer eller annan funnen dokumentation.

För att ytterligare öka kvaliteten, ges användare möjlighet att föreslå komplettering eller förändring av information för en individ eller familj. Detta kan därefter källgranskas och uppdateras.

Våra Anor kommer finnas tillgänglig för medlemmar i SOV eller någon hembygdsförening knuten till det estlandssvenska kulturområdet. Som inloggad har en användare tillgång till sökning av person, familj samt antavlor, ättling-tavlor, släktdiagram och andra funktioner.

Gruppen fick tillgång till genealogiskt material från de estlandssvenska bygderna, i flera fall komplett, sammanställt under många år av enskilda släktforskare.

 • Göte Brunberg har en databas innehållande ca 30 000 personer från Rickul/Nuckö och Odensholm som han ställt till förfogande.

 • Bo Nyman har gett SOV tillgång till sin Gedcom-fil innehållande 17 000 personer med Ormsöanor.

 • Bertil Björk hade dokumenterat Runö, detta material har Leif och Susanne Strömfelt tillgång till.

 • Thomas Malmström har tillgång till Erich Schmidts dokumentation över personer på Nargö.

 • Jörgen Hedman har dokumenterat estlandssvenska bosättningarna på Dagö mm.

 • Arnold Lindgrens material om Rågöarna.

 • Registerkort, ankomstlistor och övrig dokumentation finns i SOV:s arkiv.

Efter en analys av materialet insåg gruppen att det var möjligt att skapa en unik, sökbar estlandssvensk släktdatabas för intresserade medlemmar i SOV och de anslutna hembygdsföreningarna.

All information om nu levande personer är borttagen. Individens plats i släktträdet bibehålls men ingen information finns om personen.

I dagsläget har vi beslutat att publicera följande bygder:

 • Rickul-Nuckö, Ormsö och Rågöarna

 • Nargö och Runö – kompletteras fortlöpande.

Kommande:

 • Estlandssvenska bosättningar på Dagö och Ösel

 • Estlandssvenskar bosatta i Tallinn (Reval) och Hapsal.

 • De s k rymlingarna som kom till Sverige under 1800-talet

Estlandssvenskarnas kulturförening SOV:s släktforskargrupp startades januari 2021.

Släktforskargruppen består av personer med erfarenhet och intresse av släktforskning och kännedom om de estlandssvenska bygderna såsom:

Monica Ahlström, Göte Brunberg, Margareta Hammerman, Jörgen Hedman, Helena Lindhe, Thomas Malmström, Susanne och Leif Strömfelt, Christer Svedberg, Bert-Ola Söderlund och Christopher Thiele.

Våra anor https://anor.estlandssvenskarna.org

Efter lanseringen kommer en inspelad presentation att läggas upp på YouTube-kanalen ”Estlandssvenskarna SOV”.

För att anmäla sig till släktforskargruppen fyller man i ett formulär på SOV:s hemsida.

Anmälan till släktforskargruppen – Estlandssvenskarnas kulturförening

Christer Svedberg och Margareta Hammerman
för Släktforskargruppen