Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Aktuellt

Aktuella meddelanden och nyheter

 

 

Svenskarna kring Rågervik

Publicerad den 17 december 2020 09:04 Skriv ut E-post

20201221 151439

Från tryckeriet är kommit boken "Rootslased Pakri lahe ümbruses. Svenskarna kring Rågervik"  (författare Juta Holst) som är möjligt att köpa från SOV i Sverige, S:T Mikaels kyrkan i Tallinn eller från Aibolands Museum i Hapsal. 

Denna bok presenterar estlandssvenskarnas historia på Rågöarna och längs Rågervikens strand i småbyarna i Vippal och Korkis från 1800-talet till 2000-tal genom att publicera material som insamlats från ännu levande byinvånare och från arkiv och museer. Boken har en etnologisk och kulturhistorisk inriktning. Dess huvuddelar är kort beskrivning av byarnas historia med översikt av gårdar och släkter, beskrivning av levnadsmiljöer, dagligt arbete, hemslöjd och folkdräkter.

Estlandssvenska kulturområdets strategi presenterade i Aibolands Museum

Publicerad den 6 september 2020 19:07 Skriv ut E-post

20200829 161017

Estlandssvenskarnas kulturområdets strategi presenterade i Aibolands Museum den 29 augusti. Deltagade omkring tio ledamöt av kulturförvaltningen. Tyvärr kunde inte åka hit ledamöter från Sverige den gången. En detaljerad presentation gjorde Ragnar Siil från CreativityLab. 

Man kan följa med hela processen på webbsidan www.rannarootslased.ee. Delta i processen och dela egna tankar med oss. Tack!

Strategimöten på Ormsö den 29 juli och på Runö den 1 augusti

Publicerad den 11 augusti 2020 13:08 Skriv ut E-post

IMG 8881

Nästa strategimöten ska äga rum den 29 augusti 2020 på Aibolands museum.

En strategi för det estlandssvenska kulturområdet

Publicerad den 10 juli 2020 08:19 Skriv ut E-post

Vi bjuder in alla estlandssvenskar och intresserade att lämna förslag till en strategi. Alla frågor, rekommendationer, kompletteringar och förslag som kan bidra till det estlandssvenska kulturområdets utveckling är välkomna http://rannarootslased.ee/kontakt