Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Aktuellt

Aktuella meddelanden och nyheter

 

 

Reglementet för utmärkelse "Estlandssvenskarnas Kulturbärare"

Publicerad den 1 april 2016 07:07 Skriv ut E-post

Regelementet för utmärkelse "Estlandssvenskarnas Kulturbärare"

1. Detta reglemente reglerar utgivning av hedersbenämningen "Estlandssvenskarnas Kulturbärare" som ges ut av Stiftelsen Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning. Tillsammans med hedersbenämningen följer Hans Pöhls-medalj.

2. Hedersbenämningen tillsammans med medaljen kan tilldelas en person, grupper av personer eller den juridiska person som främjar de estlandssvenska kulturtraditionerna i enskilda kategorier (konst, musik, hantverk etc.), eller personer (personerna) som på framstående sätt har bidragit till bevarandet av det estlandssvenska kulturarvet i flera olika kategorier.

3. Hedersbenämningen utses av nämnden bestående av rådet till Stiftelsen Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning och styrelsen till Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning.

4. Hedersbenämningen utdelas årligen. Nämnden kan besluta att dela ut 1-3 hedersbenämningar. Ifall en lämlig kanidat eller kandidater saknas, kan nämnden avstå från att utdela hedersbenämningen. Normalt fattas beslut om två kanidater, företrädesvis så att kandidaterna tillhör olika åldersgrupper och är från Estland resp Sverige/ annat utländskt land, beroende på estlandssvenskarnas bosättning i såväl i Estland som Sverige.

5.Kandidat(er) kan föreslås av alla fysiska och juridiska personer men nämnden ber att man följer reglerna i detta reglemente.

6. Namn på personen (personerna) som fått benämningen offentliggörs på något estlandssvenskt sommarevengemang. Traditionellt handlar det om Svenskdagen eller Estlandssvenskarnas Sång- och Dansfest.

Riigikogus avati 7.märtsil Jakob Steffenssoni näitus "Kaotatud maailm"

Publicerad den 10 mars 2016 08:12 Skriv ut E-post
Avamisel osalesid ka Steffenssonide pereliikmed. Näitust on eksponeeritud juba Haapsalus, Manijal jm. Riigikogust rändab näitus Kassari muuseumisse. Näituse on koostanud ruhnlane Jakob Steffensson, kes lahkus Ruhnult 1944 ja on tänaseks juba manalasse varisenud. Näituse "Kaotatud maailm" tõi Eestisse tema lesk ning järeltulijad. Näitus on olnud mitmes paigas ja plaanide kohaselt peaks jõudma lõpuks püsivalt Ruhnule.

Kultuuriomavalitsus tänab

Publicerad den 1 mars 2016 08:07 Skriv ut E-post

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse juhatus tänab kõiki, kes aitasid uuendada rahvusnimekirja ja tagastasid vastuskirja.

Täname!