Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Aktuellt

Aktuella meddelanden och nyheter

 

 

Kultuurinõukogu laiendatud koosolek

Publicerad den 15 november 2021 17:56 Skriv ut E-post

20211114 134249

14.novembril toimus Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu koosolek, kus osales 13 kultuurinõukogu liiget. Enamus osalejatest arutles kultuurinõukogu järgmise aasta valimiste ja rannarootsi kultuuriruumi teemadel Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku Olavisaalis ja osad veebis. Laiendatud koosolekul osales ka 3 külalist ja tõlk. Arutelu tulemusena tekkis mitu koostöömõtet SOV Rootsi ja kultuuriomavalitsuse vahel ning kultuuriomavalitsuse ja erinevate ajalooliste rannarootsi asualade kogukonnaesindajate vahel. Koosolekul kinnitati kultuurinõukogu poolt rannarootsi kuluuriruumi strateegia 2021-2025 ning arutleti selle juurde kuuluva strateegia tegevuskava üle, mis on pidevalt täienev tervikpilt kõikidel rannarootsi asualadel toimuvatest projektidest ja algatustest, mis osa on teostamisel, lõpetatud või püüdlus eesmärgi poole, mida kogukonnad sooviksid. Kultuuriomavalitsus vajab ühiseid arutelusid, et leida parimaid lahendusi Rootsi rahvusvähemuse ja rannarootsi kultuuriruumi jaoks ja selliselt, et rannarootsi kultuuripärand selle elusal kujul võiks kestma jääda.

Eestirootslased Youtube´s

Publicerad den 5 november 2021 17:13 Skriv ut E-post

Ajakirja "Kustbon" oktoobris ilmunud numbris on ära toodud Youtube´s avaldatud SOV Rootsis seminarid, et võimaldada inimestel nende materjalidega tutvuda neile sobival ajal. Lisaks varasemaid videosid. Ajakirjas on toodud järgmised materjalid:

Kristiina Kisler bakalaurustöö rahvamuusikute rollist Rootsis pealkirjaga Musikens roll...

SOV Stockholmi raamatunädalal 28.august 2021 - Estlandssvesnkarna SOV på Stockholms bokhelg den 28 augusti.

Vad togs med på flykten över Östersjön? Elin Heppling ja Anna Arnborg Stockholmi Meremuuseumist, 16.juuni.

SOV tekstikogusid tutvustavad Ingeborg Pöhl Andersen ja Maria Broman 1980-ndate filmis.

Näitusest Ur arkivet: Textiler, Folkdräkter, Fotografier och Föremål 2019 Eesti Majas Stockholmis.

Runöborna, de mest säregna svenskarna i Baltikum. Jörgen Hedman esitlus mai 2021.

Aterinvigningen av Ormsö kyrka. 2 osa. Filme on näidatud SvT´s.

Otsingusõna "Estlandssvenskarna" toob välja Youtube´s veel materjale. Lisaks leiab materjale otsingus sõnadega "rannarootslased" ja "eestirootslased". Näiteks Eestirootslaste viimase laulu- ja tantsupeo siin https://www.youtube.com/watch?v=Sg2mCYrmXSw

Toredaid lugusid on veelgi. Näiteks Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu kodulehelt leitud selline lugu https://www.youtube.com/watch?v=8o7YviaPTDQ

Head vaatamist!

Strategimötet den 9 oktober i Estniska Huset

Publicerad den 11 oktober 2021 07:29 Skriv ut E-post

Gruppfoto Strategimötet

Den 9 oktober var det sista strategimötet i Estniska Huset med estlandssvenskarna i Sverige. Mötet ledde Ragnar Siil från Creativity Lab. Nu är vi träffat med alla grupper på historiska svenskbygderna. Vi vill tacka Estlandssvenskarnas kulturföreningen SOV i Sverige!

Den 14 november ska kulturrådet diskutera om strategis verksamhetsplan och ska godkänna nästa års prioriteter. Nästa års verksamhetsplan med budget för 2022 ska kulturrådet godkänna på årsmötet våren 2022.

Laulu- ja tantsupeo järelkaja Lääne-Harju vallalehes

Publicerad den 7 oktober 2021 07:18 Skriv ut E-post

Septembrikuu Lääne-Harju vallalehes on Padise tantsurühma poolt kirjutis 14.augustil toimunud Eestirootslaste laulu- ja tantsupeost. Täpsustuseks võib lisada, et kokku tantsijad, lauljad, pillimhed ja meeskond oli meid piiskopilinnuses üle 300. Arv on väiksem võrreldes aastaga 2019, sest tulemata jäi sellel korral Soomest ja Rootsist osalevad laulukoorid, tantsurühmad ja puhkpilliorkester.  Koos publikuga oli meid tollel päikesepaistellises võrratus päevas linnuse õuel tuhatkond. Lähemalt saad lugeda ajalehe lk 3 https://laaneharju.ee/documents/17842239/29934192/09_2021_l%C3%A4%C3%A4neharju+leht_est_veebi2.pdf/4757ba23-ba6f-429e-9be5-2f041ff0fda8