Ansökningstider är nya!

Ansökan sker en gång per år och ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 25 september. Styrelsens beslut meddelas och bidraget betalas ut nästa år och senast den 1 maj som tidigare.