Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Ansökningstider

Ansökan sker en gång per år och ska vara Kulturförvaltningen tillhanda senast den 25 september. Styrelsens beslut meddelas och bidraget betalas ut nästa år och senast den 1 maj.