Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Varför ska man registrera sig i den svenska minoritetslängden?

Kulturförvaltningen är det organ som ska tillvarata den svenska minoritetens intressen i Estland. Kulturförvaltningen ska stödja utvecklingen av det svenska språket (modersmålet), stödj aoch bevara det estlandssvenska kulturarvet och stärka den den estlandssvenska identiteten i Estland. Ju fler personer som är registrerade, desto större inflytande kommer Kulturförvaltningen att få. Det är därför angeläget att så många estlandssvenskar som möjligt, samt deras barn och barnbarn registrerar sig i Minoritetslängden. (Klicka på Registrering i menyn till vänster). Även estlandssvenskar bosatta utanför Estland kan anmäla sig till Minoritetslängden och tillvarata den möjlighet som den estniska regeringen så generöst erbjudit estlandssvenskar boende utanför Estland.

För att man ska kunna ställa upp som kandidat till Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning och för att man ska kunna rösta i valet till Kulturförvaltningen måste man vara registrerad i Minoritetslängden. En sådan registrering sker efter en personlig ansökan. Val till Kulturförvaltningen äger rum vart tredje år.

Minoritetslängden omfattar huvudsakligen tre kategorier av personer:

- Estniska medborgare med estlandssvenska rötter eller estniska medborgare som vill identifiera sig som estlandssvenskar boende i Estland.

- Personer födda i Estland med estlandssvenska rötter men boende utomlands (t. ex. Sverige). 

- Personer födda utomlands med estlandssvenska rötter (t.ex. i Sverige). Dessa personer måste ansöka om aktivering av sitt estniska medborgarskap, dvs. ansöka om estniskt pass.

Ansökan för registrering finns i menyn till vänster under Registrering.

Du kan också beställa en blankett genom att skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anvisningar hur man söka ett estniskt pass finns på Estlands ambassads hemsida