Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Ansökning om bidrag från Kulturförvaltningen

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning ger ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer inom ramen för den estlandssvenska kulturen.

Stödet utdelas i form av bas- och projektbidrag. Se närmare Ansökningskriterier.

Bidrag kan ansökas både elektroniskt och på pappret.

Sista ansökningsdag är den 25 september löpande år med beslut som vanligtvis senast den 1 maj.