Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Redovisning

Bidraget ska redovisas senast sex månader efter projektets slut med en skriftlig rapport och en ekonomisk redovisning till Kulturrådet. Om samma ansökare söker bidrag för nytt projekt ska det förra projektet vara avslutat och redovisat innan ny ansökan beviljas. Kvitton och fakturor ska på anmodan kunna visas upp. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kulturrådet. Medel som använts till annat än vad som angetts i projektplanen kan återkrävas.

Kulturrådets logga med adressuppgifter ska användas vid publicering och spridning av projektets resultat.

Redovisningsblanketter för nerladdning:

.doc

.pdf