Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Välkommen till Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings officiella hemsida

Svenskar har funnits i Estland sedan 1200-talet. I samband med andra världskrigets slutskede överflyttades eller flydde större delen av estlandssvenskarna till Sverige ca 1000 person blev kvar. När Estland blev fritt 1991 kunde estlandssvenskarna återvända till sina forna hembygder och senare även få tillbaka sina gårdar och estlandssvenskarna bosatta i Estland utveckla sin estlandssvenska identitet och sitt svenska språk.

År 1992 återupprättade Estland minoritetslagarna från 1925 och 2007 fick den svenska minoriteten i Estland en egen kulturförvaltning och valdes en förvaltningsorgan Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland. Från den 26 april 2014 har förvaltningsorgan ett nytt namn - Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning.

Här får du information om Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning, om deras historia och framtid.